Det lar seg gjøre…

Det lar seg gjøre å drive gårdsbruk som selvstendig næringsdrivende uten subsidier.

http://www.nrk.no/verden/verdens-beste-bonder-uten-subsidier1.11722209

Men så trår Agri Analyse til, som eies av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag, og de stiller seg svært tvilende til at en slik hestekur vil ha tilsvarende effekt i Norge.

De er jo programforpliktet til å komme til et slikt resultat, noe eierne forlanger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *