Den norske modellen

DEN NORSKE MODELLEN

Vi har det godt i Norge. Det er sjelden at noen synes og mener noe annet, men det er ofte vi hører at noen klager, – allikevel.

Da dreier det seg om spesielle ting, løsrevne trivialiteter som rammer enkeltpersoner, og som spesialenheter tar seg av uten at det blir skapt for mye ”uro” i samfunnet ellers.

Advokat Frode Sulland er bekymret for en økende vold blant politifolk. Han sier det er uhyre sjelden at politiet selv slår ned på vold forøvet av politifolk, og det skjønner vi da godt. Det skulle ellers bare mangle om de skulle dømme sine egne? Politiet har etter hvert fått en ”uangripelig” status, og kan stort sett gjøre det de vil uten hensyn til lover og regler. Alle skjønner jo at politiet må få kjøre litt for fort for å ta igjen en forbryter, eller lignende ”lovbrudd”. Men jeg mener sånn generelt. Skal maktglade ”macho-men” med spesialtrening ha lov til å ta i litt ekstra, som avstraffelse eller hevn, med døden til følge?  Vi synes vel ikke det, gjør vi det.

Allikevel har det skjedd flere ganger. Politifolk som blir fotografert i lovovertredende situasjoner i sivil, kan ustraffet få banke opp den som fotograferte, og forlange å få utlevert kameraet.

Beslaglagte varer har til alle tider vært noe som har blitt betraktet som en ekstra bonus for politifolk, men når politimesteren prøver å følge regelverket, og vil låse det inn, da blir det bråk. Politimestern må gå.

Skulle det ellers dukke opp en spionjobb med skattefri lønn så vet jo enhver idiot at pensjonerte politifolk både er utdannet og kvalifiserte til en slik jobb, så ikke rør!

Frode Sulland har her en større oppgave enn å skaffe seg publisitet på en populistisk uttalelse.

Mishandling av dyr er en styggedom, og vi liker ikke disse trange burene og båsene. Dyrene kan da umulig ha det godt?  Dessverre ser vi ofte at dyr svelter i hjel på grunn av vanskjøtsel over lang tid. Hvordan er det mulig? Mattilsynet sier du? Akkurat, mattilsynet passer også på sine, og de fleste får en sjanse til. Det spørs om ikke det burde ha vært et tilsyn med mattilsynet.

Har du noen gang vært nødt til å bruke advokat så vet du også at dette er kostbart. Bevares, alle vet jo at utdannelsen er lang og kostbar, og alle vil jo gjerne tjene godt. Men så kommer disse advokatene som ikke har magemål da. Dersom det går an å suge noen ekstra kroner fra klienten så gjør de det, enten det er lovlig eller ikke. I noen tilfeller blir jo dette oppdaget av klienten, og det kan utvikle seg til uenighet. Men du kan jo klage, sier du? Ja, klart det, hvor da? Akkurat, til advokatforeningen! Alle advokater er jo medlem der, og de passer på sine egne de også.

Så mine venner, her er tre eksempler. I den norske modellen finnes det mange flere ”Bukker med havresekker”. Noen kaller det ”kokkelimonke”, og jeg har til og med hørt noen si korrupsjon, men slik er det.

Med hilsen

Kjell Duna