Tag Archives: politikk

Vanvittig politikk

Arbeiderpartiet kaster seg på en populistisk trend og overbyr hverandre om å ta imot flyktninger, stikk i strid med sin tidligere politikk. Integrering og bosettinger er ikke lenger tema. Idag har vi 13.000 som bor på asylmotak og leire og som ikke har noe tilbud om fast bolig og jobb. Allikevel vil AP i samarbeid med de andre i opposisjonen ta imot 10.000 fra Syria, og helst alle fra Middelhavets katastrofer. Hvor idiotisk går det an å bli for å skåre poenger blandt velgere som ikke vet bedre ?

http://www.tv2.no/2015/04/23/nyheter/batflyktninger/6839358

VG’s politiske sleivspark

Det er utrolig hva media kan bedrive ustraffet. For eksempel kan VG’s journalister bestemme seg for at ÅRETS NAVN-prisen skal tildeles Mats Gilbert. Men så viser det seg at han får ikke så veldig mange stemmer, og da er gode råd dyre. Man kontakter Palestinakommiteen og der får de svaret. “Vi henter stemmer fra Gaza”. Enkelt og greit. Etter en “liten” kampanje er det allerede kommet 18000 stemmer derfra.
Da kan resultatene oversendes til gallup-byrået og saken er klar.
Så dukker et nytt problem opp. Under artikkelen om ÅRETS NAVN har kommentarfeltene blitt “infisert” av voldsomt mange som er motstandere av at Mats Gilbert er blitt valgt.
Det påpekes at han er ivrig tilhenger av terror, og at han også har ment at angrepet på WTC var ok. Hans motivasjon var kun politisk, og styrt av hans ønske om å skape mest mulig blest om sin egen person og forherligelse av både Hamas, Alqaida og Boko Haram. Han hadde ikke tid til så mye legearbeide fordi han hadde opp til 30 intervjuer pr dag. Det sykehuset han arbeidet på hadde rakattutskytning mot Israel på taket, og våpenlager i kjelleren, men det syntes han var helt ok.
Med slike påstander i kommentarfeltene er det jo ikke noe rart at moderator Øyvind Solstad fikk det travelt med å slette innlegg.
Jeg var inne og leste endel av innleggene, og det fremkom av flere at de forsøkte gang på gang å kommentere med sin mening, men ble gang på gang slettet.
VG og moderator fikk det travelt, men det ble etterhvert så ubehagelig mange motstandere av denne avskyelige prisutdelingen at de så seg nødt til å slette artikkelen.
VG’s politiske standpunkt er pill råttent også i denne saken, som så mange andre saker, og det kvalifiserer neppe til pressestøtte når man åpenlyst bedriver sensur av folks meninger

Det lar seg gjøre…

Det lar seg gjøre å drive gårdsbruk som selvstendig næringsdrivende uten subsidier.

http://www.nrk.no/verden/verdens-beste-bonder-uten-subsidier1.11722209

Men så trår Agri Analyse til, som eies av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag, og de stiller seg svært tvilende til at en slik hestekur vil ha tilsvarende effekt i Norge.

De er jo programforpliktet til å komme til et slikt resultat, noe eierne forlanger.