Tag Archives: Islam

Religionsfrihet

Religionsfrihet?
For en tid tilbake så jeg en video fra et møte med såkalte moderate muslimer.
Møtelederen, som er kjent som en radikal muslim, spurte møtedeltakerne om hva de syntes om sharia lover, og hva de mente om steining av utro ektefeller.
Alle rakte hendene i været og jublet over møtelederens spørsmål, og ga dermed sin fulle støtte til sharia lover og utøvelsen av disse i samfunnet, stikk i strid med landets lover.
Det ble presisert at dette var ”moderate” muslimer, og det beviser jo at selv i denne gruppen av såkalte moderate muslimer er viljen til stede for å bryte lokale lover og menneskerettigheter, til fordel for sharia lover ifølge koranen.

I et land som Saudi Arabia, som jo er alliert med USA, og som ofte blir betraktet som et sivilisert land er de totalt underlagt islamske lover og regler til ytterlighet. Her er koranen grunnloven, slik det har vært fra Muhammeds tid. Menneskerettigheter eksisterer ikke, kun islam. Her dreper de en kvinne på åpen gate i fullt dagslys med politiet som bare ser på:

http://www.israelvideonetwork.com/woman-beheaded-in-broad-daylight-in-moderate-muslim-nation-while-police-watch/

Islam gir også lov til å drepe de som måtte finne på å skifte religion:

http://www.dagbladet.no/2015/11/21/nyheter/utenriks/saudi_arabia/42060806/

Selv her i lille Norge har vi stor toleranse for å godta islams lover og regler

http://www.tv2.no/2015/11/21/nyheter/italia/krekar/7672646

I Sverige har den politiske ledelse åpnet alle sluser for å ta imot så mange flyktninger som mulig. Dette gjør de ikke av humanitære årsaker, men kun for å statuere et eksempel mot (SD)
Sverige Demokratenes ønske om å begrense innvandring. Politisk motivert altså. Men så går det overstyr, og Løfven må innrømme at det var galt. Hvor dum går det an å bli?

http://www.dagbladet.no/2015/11/21/nyheter/utenriks/sverige/terror/flyktningekrisa/42061988/

Religionsfrihet kan nok være en god tanke, men når religionen i seg selv forfekter og forherliger brudd på menneskerettigheter, og i tillegg setter tilside landets lover og regler, da burde en slik ”religion” bli forbudt!
Hvem tar opp hansken?