Det e lov å lyg …

Går det an å bli mere selvmotsigende? Det er på grunn av den globale oppvarmingen det er kaldt !

Nei, nå må dere finne på noe mere fornuftig. Slutt med økonomisk motiverte bortforklaringer og se realitetene i øynene – det er lov å ta til fornuften også – selv om det er pinefuldt.

http://www.yr.no/nyheter/1.7444258