Månelanding

Det er mange rare unnskyldninger å høre fra denne regjeringen…..”det er ikke penger det står i…..”  “….vi må teste ny teknologi….”  “….det er for mange usikkerheter, utredning vil koste  5-10 milliarder…”

Så finnes teknologien her allerede ferdig uttestet, og til en brøkdel av den prisen regjeringen opererer med. Kan utbygges og settes i drift i løpet av 2 1/2 år. Men da har ikke regjeringen penger likevel ???

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-har-maanelandingen-i-boks-3206698.html

Vårtegn

Nå begynner det virkelig å bli vår. Bjørka har blitt grønn, og fuglekassene er flittig besøkt. Kamera i en av kassene bekrefter at konstuksjonen har blitt godtatt av et kjøttmeispar.

Den gamle TV’n i båten er ikke noe tess lenger til TV, men til videooverføring fra fuglekassen duger den greit. Dermed er PC’n frigitt til andre formål. Nå kan vi sitte på stua og følge med herr og fru Kjøttmeis.