Tag Archives: klima

Alt er galt

Nå blir det jordskjelv og nye vulkanutbrudd, tzunamier og det som værre er.

Dersom du ikke er klar over det så er alt dette på grunn av den globale oppvarmingen. I grunnen så er både finanskrisen og svineinfluensaen et resultat av det samme.

Det spekuleres nå om ikke bruddet mellom Madelene og Jonas også til syvende og sist viser seg å være et resultat av den menneskeskapte oppvarmingen (sengevarme).

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7096137

Klimadiskusjon

Det er hyggelig å høre/se folk som beholder fornuften, og som uttaler seg som oppegående ærlige mennesker.

En av deltakerne på debatten på TV synes jeg fortjener en anerkjennelse. Han fikk frem fakta på en overbevisende måte, og var nok til en smule irritasjon for de miljøaktivistene som blindt stoler på  Al Gore og andre svindlere i samme kategori. Det er forøvrig merkelig at alle miljøaktivistene gjerne snakker med store bokstaver og presenterer store tall tatt ut av lufta. Miljøskeptikerne skal på død og liv latterliggjøres selv om de henviser til forskerjuks og manipulering av fakta.

Hans hovedpoeng var forurensning, utslipp av sot og andre uhumskheter, og tok også med andre årsaker som helt klart påvirker kliamet, så som jordens og solens sykluser i universet – i det heletatt vet vi jo at vi tidligere har hatt varme perioder og kalde perioder og vi vil få det igjen.

La oss stoppe dette CO2-hysteriet som beviselig ikke er det viktigste, og heller konsentrere oss om å forurense mindre, samt å forske på alternative energikilder. Enig ?