All posts by kjell

Religionsfrihet

Religionsfrihet?
For en tid tilbake så jeg en video fra et møte med såkalte moderate muslimer.
Møtelederen, som er kjent som en radikal muslim, spurte møtedeltakerne om hva de syntes om sharia lover, og hva de mente om steining av utro ektefeller.
Alle rakte hendene i været og jublet over møtelederens spørsmål, og ga dermed sin fulle støtte til sharia lover og utøvelsen av disse i samfunnet, stikk i strid med landets lover.
Det ble presisert at dette var ”moderate” muslimer, og det beviser jo at selv i denne gruppen av såkalte moderate muslimer er viljen til stede for å bryte lokale lover og menneskerettigheter, til fordel for sharia lover ifølge koranen.

I et land som Saudi Arabia, som jo er alliert med USA, og som ofte blir betraktet som et sivilisert land er de totalt underlagt islamske lover og regler til ytterlighet. Her er koranen grunnloven, slik det har vært fra Muhammeds tid. Menneskerettigheter eksisterer ikke, kun islam. Her dreper de en kvinne på åpen gate i fullt dagslys med politiet som bare ser på:

http://www.israelvideonetwork.com/woman-beheaded-in-broad-daylight-in-moderate-muslim-nation-while-police-watch/

Islam gir også lov til å drepe de som måtte finne på å skifte religion:

http://www.dagbladet.no/2015/11/21/nyheter/utenriks/saudi_arabia/42060806/

Selv her i lille Norge har vi stor toleranse for å godta islams lover og regler

http://www.tv2.no/2015/11/21/nyheter/italia/krekar/7672646

I Sverige har den politiske ledelse åpnet alle sluser for å ta imot så mange flyktninger som mulig. Dette gjør de ikke av humanitære årsaker, men kun for å statuere et eksempel mot (SD)
Sverige Demokratenes ønske om å begrense innvandring. Politisk motivert altså. Men så går det overstyr, og Løfven må innrømme at det var galt. Hvor dum går det an å bli?

http://www.dagbladet.no/2015/11/21/nyheter/utenriks/sverige/terror/flyktningekrisa/42061988/

Religionsfrihet kan nok være en god tanke, men når religionen i seg selv forfekter og forherliger brudd på menneskerettigheter, og i tillegg setter tilside landets lover og regler, da burde en slik ”religion” bli forbudt!
Hvem tar opp hansken?

Vanvittig politikk

Arbeiderpartiet kaster seg på en populistisk trend og overbyr hverandre om å ta imot flyktninger, stikk i strid med sin tidligere politikk. Integrering og bosettinger er ikke lenger tema. Idag har vi 13.000 som bor på asylmotak og leire og som ikke har noe tilbud om fast bolig og jobb. Allikevel vil AP i samarbeid med de andre i opposisjonen ta imot 10.000 fra Syria, og helst alle fra Middelhavets katastrofer. Hvor idiotisk går det an å bli for å skåre poenger blandt velgere som ikke vet bedre ?

http://www.tv2.no/2015/04/23/nyheter/batflyktninger/6839358

VG’s politiske sleivspark

Det er utrolig hva media kan bedrive ustraffet. For eksempel kan VG’s journalister bestemme seg for at ÅRETS NAVN-prisen skal tildeles Mats Gilbert. Men så viser det seg at han får ikke så veldig mange stemmer, og da er gode råd dyre. Man kontakter Palestinakommiteen og der får de svaret. “Vi henter stemmer fra Gaza”. Enkelt og greit. Etter en “liten” kampanje er det allerede kommet 18000 stemmer derfra.
Da kan resultatene oversendes til gallup-byrået og saken er klar.
Så dukker et nytt problem opp. Under artikkelen om ÅRETS NAVN har kommentarfeltene blitt “infisert” av voldsomt mange som er motstandere av at Mats Gilbert er blitt valgt.
Det påpekes at han er ivrig tilhenger av terror, og at han også har ment at angrepet på WTC var ok. Hans motivasjon var kun politisk, og styrt av hans ønske om å skape mest mulig blest om sin egen person og forherligelse av både Hamas, Alqaida og Boko Haram. Han hadde ikke tid til så mye legearbeide fordi han hadde opp til 30 intervjuer pr dag. Det sykehuset han arbeidet på hadde rakattutskytning mot Israel på taket, og våpenlager i kjelleren, men det syntes han var helt ok.
Med slike påstander i kommentarfeltene er det jo ikke noe rart at moderator Øyvind Solstad fikk det travelt med å slette innlegg.
Jeg var inne og leste endel av innleggene, og det fremkom av flere at de forsøkte gang på gang å kommentere med sin mening, men ble gang på gang slettet.
VG og moderator fikk det travelt, men det ble etterhvert så ubehagelig mange motstandere av denne avskyelige prisutdelingen at de så seg nødt til å slette artikkelen.
VG’s politiske standpunkt er pill råttent også i denne saken, som så mange andre saker, og det kvalifiserer neppe til pressestøtte når man åpenlyst bedriver sensur av folks meninger

Den norske modellen

DEN NORSKE MODELLEN

Vi har det godt i Norge. Det er sjelden at noen synes og mener noe annet, men det er ofte vi hører at noen klager, – allikevel.

Da dreier det seg om spesielle ting, løsrevne trivialiteter som rammer enkeltpersoner, og som spesialenheter tar seg av uten at det blir skapt for mye ”uro” i samfunnet ellers.

Advokat Frode Sulland er bekymret for en økende vold blant politifolk. Han sier det er uhyre sjelden at politiet selv slår ned på vold forøvet av politifolk, og det skjønner vi da godt. Det skulle ellers bare mangle om de skulle dømme sine egne? Politiet har etter hvert fått en ”uangripelig” status, og kan stort sett gjøre det de vil uten hensyn til lover og regler. Alle skjønner jo at politiet må få kjøre litt for fort for å ta igjen en forbryter, eller lignende ”lovbrudd”. Men jeg mener sånn generelt. Skal maktglade ”macho-men” med spesialtrening ha lov til å ta i litt ekstra, som avstraffelse eller hevn, med døden til følge?  Vi synes vel ikke det, gjør vi det.

Allikevel har det skjedd flere ganger. Politifolk som blir fotografert i lovovertredende situasjoner i sivil, kan ustraffet få banke opp den som fotograferte, og forlange å få utlevert kameraet.

Beslaglagte varer har til alle tider vært noe som har blitt betraktet som en ekstra bonus for politifolk, men når politimesteren prøver å følge regelverket, og vil låse det inn, da blir det bråk. Politimestern må gå.

Skulle det ellers dukke opp en spionjobb med skattefri lønn så vet jo enhver idiot at pensjonerte politifolk både er utdannet og kvalifiserte til en slik jobb, så ikke rør!

Frode Sulland har her en større oppgave enn å skaffe seg publisitet på en populistisk uttalelse.

Mishandling av dyr er en styggedom, og vi liker ikke disse trange burene og båsene. Dyrene kan da umulig ha det godt?  Dessverre ser vi ofte at dyr svelter i hjel på grunn av vanskjøtsel over lang tid. Hvordan er det mulig? Mattilsynet sier du? Akkurat, mattilsynet passer også på sine, og de fleste får en sjanse til. Det spørs om ikke det burde ha vært et tilsyn med mattilsynet.

Har du noen gang vært nødt til å bruke advokat så vet du også at dette er kostbart. Bevares, alle vet jo at utdannelsen er lang og kostbar, og alle vil jo gjerne tjene godt. Men så kommer disse advokatene som ikke har magemål da. Dersom det går an å suge noen ekstra kroner fra klienten så gjør de det, enten det er lovlig eller ikke. I noen tilfeller blir jo dette oppdaget av klienten, og det kan utvikle seg til uenighet. Men du kan jo klage, sier du? Ja, klart det, hvor da? Akkurat, til advokatforeningen! Alle advokater er jo medlem der, og de passer på sine egne de også.

Så mine venner, her er tre eksempler. I den norske modellen finnes det mange flere ”Bukker med havresekker”. Noen kaller det ”kokkelimonke”, og jeg har til og med hørt noen si korrupsjon, men slik er det.

Med hilsen

Kjell Duna