Tag Archives: fremmedfrykt

Jeg en Kontra-jihadist

“– Jihad er hellig krig for å utbre globalt islamsk herredømme, og dermed sharia-lover over hele verden. En hver person som er i mot dette, er per definisjon en kontra-jihadist. Det er ikke noe høyre-ekstremt ved å mislike sharia-lover.”

Det var greit å vite det, – da er jeg faktisk en kontra-jihadist.

Psykiatermonopol

Selvfølgelig ville det være utenkelig å gi en slik psykiatrisk kjennelse til en muslimsk terrorist. For mange av dem, som er fundamentalister, er utrerte og absurde meninger og samfunnsanskuelser helt naturlig. Alle ville bli holdt strafferettslig ansvarlig.

Det samme er tilfelle med Breivik, – han er en kristen fundamentalist og frimurer, og slike har desverre sånne ideer og meninger. Heldigvis er ikke alle like snare til å begå drap, men ønsket om å gjøre det er nok tilstede.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=100243

Hagen har nok rett Støre

Dette kunne du spart deg Støre – du vet like godt som Hagen at dett er riktig. Å forsøke å slå mynt på slike oppslag passer seg ikke Støre. Du får nok noen beundrere, men alle som følger litt med i denne vår lille verden vet at nesten alle terrorister er muslimer. En stor del av dem sympatiserer også med Al Quaida og Bin Laden, (men ikke alle).

Fakta kan du ikke bortforklare med slike utsagn Støre. Skamdeg!

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7749407

Få vekk svineriet !

Det er på tide å se på frimureriet (aka Tempelridderne).  Det er en farlig organisasjon som huser mange av samme kalkiber som terroristen som nettopp er tatt.

Det er kvalmt å se en av disse forsøke å fremstå som en humanitær organisasjon – det er totalt feil. Her lever korsfareres ånd fremdeles. For de som tviler på det, les og lær. Det er bare dumt å prøve å avsanne og å ekskludere i ettertid – han var en av dem, og det finns mange flere !

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10080916