Pensjonister

Nå skal alle pensjonister få svi. De som gjennom et langt liv har betalt sine surt ervervede kroner til staten eller andre pensjonsavtaler i form av trygdeavgift/pensjonspremie skal nå med tilbakevirkende kraft få sin tidligere beregnede pensjon redusert på grunn av en ny ekstraskatt. Går det an ?? Forutsigbarheten i dette landet er dermed enda en gang svekket på grunn av denne regjeringen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10006592