Psykiatermonopol

Selvfølgelig ville det være utenkelig å gi en slik psykiatrisk kjennelse til en muslimsk terrorist. For mange av dem, som er fundamentalister, er utrerte og absurde meninger og samfunnsanskuelser helt naturlig. Alle ville bli holdt strafferettslig ansvarlig.

Det samme er tilfelle med Breivik, – han er en kristen fundamentalist og frimurer, og slike har desverre sånne ideer og meninger. Heldigvis er ikke alle like snare til å begå drap, men ønsket om å gjøre det er nok tilstede.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=100243