Månelanding

Det er mange rare unnskyldninger å høre fra denne regjeringen…..”det er ikke penger det står i…..”  “….vi må teste ny teknologi….”  “….det er for mange usikkerheter, utredning vil koste  5-10 milliarder…”

Så finnes teknologien her allerede ferdig uttestet, og til en brøkdel av den prisen regjeringen opererer med. Kan utbygges og settes i drift i løpet av 2 1/2 år. Men da har ikke regjeringen penger likevel ???

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-har-maanelandingen-i-boks-3206698.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *