Märtha get lost !!

Nå har Märtha gått lang over streken – igjen. Er det virkelig ingen i dette landet som kan få stoppe kjeften på dette utskuddet. Hun er en skam for nasjonen Norge og alle norske interesser. Nå gjør hun narr av en hel nasjon i den ytterste nød. Japan sliter med naturkatastrofer og radioaktivitet og hun kommer med dette våset om å sende engler !

At vi har et kongehus som aksepterer slikt av en prinsesse burde kvalifisere til abdikasjon øyeblikkelig.

Nå må noen stoppe dette vanvittige kjøret med engler og prat med døde mennesker og hester. Dette er en pest som skader svake og fortvilte mennesker, og danner grobunn for kriminell utnytting av disse.

http://www.tv2underholdning.no/gkn/oppfordrer-kongen-til-aa-ta-affaere-mot-engleskolen-3442061.html