Tag Archives: politikk

Pensjonister

Nå skal alle pensjonister få svi. De som gjennom et langt liv har betalt sine surt ervervede kroner til staten eller andre pensjonsavtaler i form av trygdeavgift/pensjonspremie skal nå med tilbakevirkende kraft få sin tidligere beregnede pensjon redusert på grunn av en ny ekstraskatt. Går det an ?? Forutsigbarheten i dette landet er dermed enda en gang svekket på grunn av denne regjeringen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10006592

Månelanding

Det er mange rare unnskyldninger å høre fra denne regjeringen…..”det er ikke penger det står i…..”  “….vi må teste ny teknologi….”  “….det er for mange usikkerheter, utredning vil koste  5-10 milliarder…”

Så finnes teknologien her allerede ferdig uttestet, og til en brøkdel av den prisen regjeringen opererer med. Kan utbygges og settes i drift i løpet av 2 1/2 år. Men da har ikke regjeringen penger likevel ???

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-har-maanelandingen-i-boks-3206698.html

Klimadiskusjon

Det er hyggelig å høre/se folk som beholder fornuften, og som uttaler seg som oppegående ærlige mennesker.

En av deltakerne på debatten på TV synes jeg fortjener en anerkjennelse. Han fikk frem fakta på en overbevisende måte, og var nok til en smule irritasjon for de miljøaktivistene som blindt stoler på  Al Gore og andre svindlere i samme kategori. Det er forøvrig merkelig at alle miljøaktivistene gjerne snakker med store bokstaver og presenterer store tall tatt ut av lufta. Miljøskeptikerne skal på død og liv latterliggjøres selv om de henviser til forskerjuks og manipulering av fakta.

Hans hovedpoeng var forurensning, utslipp av sot og andre uhumskheter, og tok også med andre årsaker som helt klart påvirker kliamet, så som jordens og solens sykluser i universet – i det heletatt vet vi jo at vi tidligere har hatt varme perioder og kalde perioder og vi vil få det igjen.

La oss stoppe dette CO2-hysteriet som beviselig ikke er det viktigste, og heller konsentrere oss om å forurense mindre, samt å forske på alternative energikilder. Enig ?