Gamle slides i farver
023-Grete paa Fjellsetra 4.jpg.medium.jpeg
Grete på Fjellsetra