Gamle slides i farver
020-Grete paa Fjellsetra.jpg.medium.jpeg
Grete kan nesten stå alene